Europa UOMO generalinėje asamblėjoje: daugiausia dėmesio asamblėjos metu skirta pacientų atstovų tobulinimuisi

Rubrikos: Naujienos, Pasikalbėkime

Kasmetinėje organizacijos Europa Uomo generalinėje asamblėjoje Lietuvai, kuri yra tarp 12 tikrųjų organizacijos narių, atstovavo Lietuvos sergančiųjų prostatos vėžiu draugijos prezidentas Paulius Rakštys.

Birželio 8–9 d. Airijos sostinėje Dubline vykusios Generalinės asamblėjos metu pristatytas 2017 m. atnaujintas Europa Uomo statutas. Organizacijos prezidentas Ken Mastris pristatė nuveiktus darbus, numatomus naujus projektus, ateities viziją, kaip informuoti pacientus ir skatinti vyrus pasitikrinti dėl prostatos vėžio. Pristatyta metinė finansinė ataskaita, išrinkti nauji tarybos nariai.

Lietuvos sergančiųjų prostatos vėžiu draugijos prezidentas Paulius Rakštys išrinktas į Europa UOMO koalicijos Revizijos komisiją.

Daugiausia dėmesio asamblėjos metu skirta pacientų atstovų tobulinimuisi. Veikė kelios dirbtuvės (angl. workshop), orientuotos į prostatos vėžiu sergančių pacientų paramos organizacijos sukūrimą ir vystymą bei bendradarbiavimą su žurnalistais, kitomis organizacijomis, politikais, medikais siekant skleisti žinią apie prostatos vėžį.

„Kalbėta ir diskutuota apie dažniausias problemas, su kuriomis susiduria prostatos vėžiu sergančių pacientų organizacijos: mažas žmonių susidomėjimas, mažas narių skaičius, politikų paramos trūkumas , – sako Paulius Rakštys. – Svarstyta, kokie galėtų būti šių problemų sprendimo būdai: aktyvesnis pacientų paramos organizacijų reklamavimas vietinėje žiniasklaidoje, organizacijų padalinių kūrimas keliuose šalies miestuose ar regionuose, kad pacientai patogiau ir greičiau galėtų pasiekti paramos organizacijas. Taip pat pasiūlyta idėja, kad tam tikri paramos paketai, informacija apie organizacijas ir jų veiklą būtų dalijami tose ligoninėse, kuriose gydomi prostatos vėžiu sergantys pacientai. Taip būtų siekiama, kad pacientai sužinoję, kad serga prostatos vėžiu, nuo pirmos minutės nebūtų palikti likimo valioje ir žinotų, kad yra galimybė susitikti su žmonėmis, turinčiais tokių pat problemų kaip ir jie.“

Kita svarbi tema – organizacijos skeidžiamos idėjos viešinimas visuomenėje. „Visur panašios problemos: vyrai nenori kalbėti apie prostatos vėžį, žiniasklaida menkai šia tema domisi, – pasakoja P. Rakštys. – Pasiūlyti keli šių problemų sprendimo būdai: organizuoti viešojoje erdvėje diskusiją, kodėl vyrai nenori kalbėti apie prostatos vėžį. Arba: suformuluoti aiškią ir trumpą paramos organizacijos skleidžiamą žinią, taip pat žiniasklaidoje skleisti ne tik mokslinę informaciją, bet ir sudaryti sąlygas prostatos vėžiu sergantiems vyrams dalytis savo istorijomis ir patirtimi, kad sveiki vyrai nebijotų ir eitų pasitikrinti, o sergantys žinotų, jog tokios pat problemos kyla ir kitiems vyrams.

 

Apie Europa UOMO

Europos prostatos vėžio koalicija arba Europa Uomo sukurta 2003 m. susivienijus 19 Europos Sąjungos šalių prostatos vėžiu sergančių pacientų organizacijoms. Koalicijos tikslas – paremti vyrus ir jų šeimas, skatinti visuomenės ir sveikatos apsaugos darbuotojų informavimą apie prostatos vėžį, jo prevenciją ir gydymą. Europa Uomo organizuoja tarptautines konferencijas, skelbia straipsnius žurnaluose.

Europa Uomo remia savo nares vykdant nacionalines kampanijas. Koalicijai parėmus  Lietuvos sergančiųjų prostatos vėžiu draugiją, pavyko įsigyti mobiliąją laboratoriją, kuri iš vyrų, gyvenančių atokesnėse Lietuvos vietose ir dėl įvairių priežaščių negalinčių atvykti į sveikatos priežiūros įstaigas paima kraujo, reikalingo nustatyti PSA koncentracijai kraujyje. Šiuo metu šiai koalicijai priklauso 24 šalys.

Europa Uomo siekia: gerinti sergančiųjų prostatos vėžiu vyrų ir jų šeimų gyvenimo kokybę, skleisti įrodymais pagrįstą ir naujausią informaciją apie prostatos vėžį ir jo gydymo metodus, skatinti domėjimąsi prostatos vėžio diagnoze ir prognoze, pabrėžti tinkamos ankstyvos patikros svarbą, pagerinti optimalaus gydymo prieinamumą, užtikrinti paramą gydymo metu ir po jo, skatinti multidisciplininį požiūrį į prostatos vėžį, užtikrinti tinkamą medicininę infrastruktūrą, skatinti geros klinikinės praktikos vystymą, užtikrinti, kad visi vyrai visiškai suprastų pasiūlyto gydymo galimybes (tarp jų ir dalyvavimą klinikiniuose tyrimuose, ir teisę į antrą nuomonę), skatinti prostatos vėžio tyrimus.

Parašykite mums

Rekvizitai

VŠĮ Viktorijos leidyba

Įmonės kodas : 125011888

redaktorius@onkologopuslapiai.lt